“Trong suốt hơn 12 năm hoạt động, Hoàng Kim luôn giữ vững quan điểm rằng yếu tố làm nên bữa ăn ngon chính là nguyên liệu sạch, bếp ăn an toàn và con người hạnh phúc.”

Thay đổi khi gặp hoàng kim

Chuyển đổi sang nhà bếp tối ưu, hiệu suất và an toàn nhất, phù hợp với đặc trưng và điều kiện thực tế của công ty khách hàng, bắt đầu từ hệ thống nhà bếp.

Để không xảy ra việc công ty khách hàng thấy phiền hà vì việc cung cấp suất ăn, chúng tôi có cách chia suất ăn tối ưu, thích hợp với hoàn cảnh công ty khách hàng.

Thông qua hệ thống chuyên môn hóa và có hệ thống từ đào tạo đến thực tiễn chế biến, chúng tôi đang cố gắng duy trì sự cố an toàn ở mức 0%.

Chúng tôi chế biến món ăn với cả tấm lòng, với nguyên liệu chủ yếu là thực phẩm giàu protein phù hợp với môi trường Việt Nam và các nguyên liệu theo mùa.

Thông qua việc liên tục cải tiến thực đơn chúng tôi mang lại Thơm ngon hạnh phúc cho tất cả mọi người bằng các món ăn đa dạng và các sự kiện lý thú.

Tất cả các quá trình điều hành nhà ăn tại các cơ sở kinh doanh nước ngoài đều có chuyên gia quản lý từ bước đầu ổn định đến duy trì quản lý điều hành.

Quy trình làm việc của hoàng kim